De kracht van PIR-isolatie

Isolatie is de meest praktische en kosteneffectieve manier om de energie-efficiëntie van eengebouw te verbeteren door het in de zomer koeler te houden en in de winter warmer. Dit levertaanzienlijke besparingen op het gebied van verwarmings- en airconditioningkosten op. Ookdraagt het bij tot het terugdringen van geluidsoverlast.

Isolatieplaten van polyisocyanuraat (PIR) zijn starre isolatieplaten die bestaan uit een kern vanschuim met een gesloten celstructuur, aan weerszijden gelamineerd met een facer. Van de veleverschillende isolatieproducten in de handel bieden PIR-platen een van de beste thermischeprestaties per millimeter. Dit betekent dat een dunne en lichte PIR-plaat een vergelijkbareisolatiewaarde kan opleveren als andere dikkere, zwaardere isolatieproducten.

De kracht van PIR-isolatie

Card Container Image
DUN EN KRACHTIG
Card Container Image
OPTIMALE WARMTE- EN KOUDEBESCHERMING
Card Container Image
DUURZAAM
Card Container Image
GEMAKKELIJK TE HANTEREN EN INSTALLEREN
Card Container Image
DUURZAAM EN MILIEUVRIENDELIJK
Card Container Image
GOEDE BRANDVEILIGHEID

DUN EN KRACHTIG

PIR biedt met een dunnere plaat dezelfde isolatiewaarde als andere isolatiematerialen. Dit zorgtvoor meer leef- en werkruimte in het gebouw.

OPTIMALE WARMTE- EN KOUDEBESCHERMING

PIR-isolatie biedt optimale prestaties voor alle verwarmings- en koelingsvereisten. De isolatiezorgt voor maximaal comfort in uw woon- of werkomgeving door een gezonde en stabielebinnentemperatuur te creëren. De platen zijn daarom een ideale keuze voor verschillendeklimaten.

DUURZAAM

Dankzij de hoge druksterkte en de structuur met gesloten cellen blijven de thermischeeigenschappen van PIR-isolatie langdurig werkzaam, wat deze vorm van isolatie tot eenbijzondere duurzame keuze maakt. Bij juiste installatie gaat het de gehele levensduur van hetgebouw mee.

GEMAKKELIJK TE HANTEREN EN INSTALLEREN

PIR-isolatieplaten zijn licht van gewicht en kunnen gemakkelijk in verschillende formatenworden gesneden. De platen zijn veilig te hanteren en hebben geen scherpe randen ofirriterende losse vezels. Het is daarom niet nodig om extra bescherming zoals eengezichtsmasker te dragen tijdens de installatie.

DUURZAAM EN MILIEUVRIENDELIJK

De productie van PIR-isolatieplaten kost minder energie dan de productie van andereisolatiematerialen. Ook zijn ze lichter en energie-efficiënter. De prestaties zijn consistent en
verminderen niet na verloop van tijd. De platen kunnen worden gerecycled als ze aanvervanging toe zijn.

GOEDE BRANDVEILIGHEID

PIR-isolatieplaten smeulen, smelten en druipen niet. Bij blootstelling aan open vuur worden deplaten hard en verkolen ze. Ze stimuleren de verspreiding van de brand niet.