DensDeck Prime heeft een gepatenteerd ontwerp dat bestaat uit een glasvlies cachering en een vocht- en schimmelwerende gipskern. DensDeck Prime wordt op voorhand behandeld met primer in functie van een betere hechting bij volledig verkleving. De DensDeck Prime-dekplaten kunnen zowel boven als onder isolatieplaten worden geplaatst.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

Betere bescherming en langere duurzaamheid

DensDeck Prime-dekplaten spreiden de belasting en beschermen de onderliggende isolatieplaten. In functie van de levenscycluskosten loont het dus in veel gevallen de moeite de isolatieplaten met DensDeck Prime-dekplaten te beschermen.

 

Extra bescherming

Met een druksterkte van meer dan 3000 kPa (10 à 15 keer meer dan klassieke PIR isolatieplaten), leveren DensDeck Prime-dekplaten een belangrijke bijdrage aan de structurele integriteit van het dakafdichtingssysteem. Ze verlagen ook de kans op beschadiging door hagel, circulatie op het dak, … Het gebruik van DensDeck Prime-dekplaten bovenop minerale wol isolatie zorgt minstens voor een verdubbeling van de toegelaten loopbelasting.

 

Uitstekende prestaties

DensDeck Prime is een uitstekende thermische en brandbarrière dankzij de onbrandbare kern en de anorganische cachering. De vuurbestendigheid van DensDeck Prime werd getest volgens diverse standaarden:

  • ASTM E 136: niet brandbaar
  • ASTM E 84: vlamverspreiding 0 - rookontwikkeling 0
  • Factory Mutual (FM) en UL certificatie
  • EN 13501-1, Klasse 1

INSTALLATIE

DensDeck Prime borden moeten nauwkeurig rond afvoeren, ronde buisdoorvoeren en andere dakdoorvoeren geplaatst worden. Er mogen niet meer platen geplaatst worden dan op diezelfde dag of voor de aanvang van slechte weersomstandigheden kunnen worden afgedicht.

Elevate ISOGARD HD and DensDeck Prime kunnen bovenop isolatieplaten of een bestaande dakafdichting geplaatst worden, steeds onder volledig verkleefde of mechanisch bevestigde éénlaagse dakafdichtingsmembranen. ISOGARD HD en DensDeck Prime moeten met schroeven en plaatjes (zie bevestigingsschema's) of door Elevate goedgekeurde lijmen worden bevestigd.

Het aantal bevestigers per paneel wordt bepaald door middel van een windcalculatie volgens de lokale voorschriften en rekening houdende met een minimum van 12 bevestigers per dekplaat.

Verse bitumen mogen NIET gebruikt worden voor het verlijmen van ISOGARD HD-dekplaten.
ISOGARD HD-dekplaten mogen NIET onder geballaste systemen worden geplaatst.