Hoe dakbedekkingsoplossingen van Elevate u kunnen helpen om mee te varen op de Europese renovatiegolf

Met de Europese Green Deal streeft de Europese Commissie de doelstelling na om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. De renovatie van openbare en particuliere gebouwen is aangewezen als een centraal initiatief om energie-efficiëntie in de bouwsector te stimuleren en bij te dragen aan de realisatie van deze ambitieuze doelstelling.

Het doel van de renovatiegolfstrategie van de EU, gepubliceerd in oktober 2020, is om het jaarlijkse energierenovatiepercentage van woningen en andere gebouwen tegen 2030 minimaal te verdubbelen, met het oog op de verbetering van de levenskwaliteit voor de gebruikers van gebouwen, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het vergroten van de werkgelegenheid in de bouwsector met tot 160.000 nieuwe groene banen.

Energie-efficiëntie speelt hierin een essentiële rol. Het merendeel van de bestaande gebouwen in de EU is niet energie-efficiënt. Veel gebouwen zijn nog altijd afhankelijk van fossiele brandstoffen voor verwarming en koeling of maken gebruiken van oude technologie en ondermaats presterende materialen. Om de doelstellingen van de Europese Green Deal te verwezenlijken moeten gebouwen energie-efficiënter, minder CO2-intensief over de gehele levenscyclus en duurzamer worden.

Maar het gaat niet slechts om het verlagen van de energierekening en het terugdringen van emissies. Renovatie kan allerlei nieuwe kansen scheppen en ingrijpende maatschappelijke, milieutechnische en economische voordelen opleveren. Met dezelfde ingreep kunnen gebouwen gezonder, groener, slimmer, toegankelijker en beter bestand tegen extreme natuurgebeurtenissen worden gemaakt. De COVID-pandemie nogmaals het belang onderstreept van de gebouwde omgeving en van de noodzaak om “een beter normaal” op te bouwen, van het beëindigen van energiearmoede en van het nastreven van een herstel dat voor iedereen werkt.

Er zijn verordeningen en subsidieregelingen aangenomen ter stimulering van energie-efficiënte gebouwrenovaties overal in Europa, om landen te helpen bij het weer opbouwen van hun economie na de pandemie. Italië, Griekenland en de Tsjechische Republiek staan al in de schijnwerpers bij hun eerste schreden op weg naar een succesvol renovatieprogramma. Frankrijk heeft reeds een reeks progressieve maatregelen aangenomen, te beginnen met een verbod op huurverhoging voor slecht presterende gebouwen met ingang van 2021, een verbod op de verhuur daarvan vanaf 2023 en een verplichting om alle slechtst presterende gebouwen te renoveren met ingang van 2028. In Nederland krijgen alle kantoorgebouwen een energieprestatiecertificaat (EPC) van klasse C tegen 2023 en een EPC van klasse A tegen 2030. In Vlaanderen in België wordt ook gekeken naar beleidsvoorstellen voor een minimaal EPC-niveau voor niet-woongebouwen met ingang van 2030 en een minimaal EPC-niveau voor huurwoningen.

Dakrenovatie

Als je in aanmerking neemt dat tussen 25 en 30% van de energie van een gebouw verloren gaat via het dak, wordt duidelijk dat bij elk plan gericht op het verbeteren van de energie-efficiëntie, de focus moet liggen op dit onderdeel van de gebouwschil.

Toekomstgerichtheid, hoge prestaties en duurzaamheid zijn topprioriteiten van de Holcim Group. Onze baanbrekende producten voor het waterdicht maken en isoleren van daken zorgen voor slijtvaste, duurzame en lang meegaande oplossingen die met name bijzonder geschikt zijn voor renovaties.

Onze EPDM-membranen kunnen rechtstreeks op reeds aanwezige dakafdichtingssystemen worden aangebracht, of het nu gaat om een bestaand bitumendak of een ander eenlaags membraan, zodat de productie van extra bouwafval wordt vermeden.

Ons assortiment isolatiemateriaal van polyisocyanuraat (PIR), bestaande uit lichte, starre isolatieplaten met uitmuntende thermische eigenschappen, voegt weinig gewicht toe aan het bestaande dak, zorgt voor verlaging van de energievraag, levert besparing op de energierekening op en biedt lage eigendomskosten.

We zijn tevens medeondertekenaars van de oproep van de campagne Renovate Europe tot het oprichten van een "Renovatiefonds voor alle Europeanen" en leggen ons toe op het stimuleren van een open dialoog met architecten, gebouweigenaars en aannemers om bij te dragen aan een groener en veerkrachtiger Europa.