RubberGard EPDM draagt bij aan circulaire bouw door modulaire bouwmethoden

Kringloopeconomie of circulaire economie krijgt steeds meer aandacht en vindt in toenemende mate ingang in verschillende sectoren en samenlevingen. Het biedt mogelijk een oplossing voor de spanning tussen de groeiende vraag naar en het beperkte aanbod van materialen. Het kringloopeconomieconcept van vermindering, hergebruik en recycling van materialen en onderdelen is al met succes toegepast op uiteenlopende producten, van elektronica tot kleding, maar in mindere mate in de bouw en voor bouwmaterialen.

In dat licht wordt door middel van de Europese 'Green Deal' geprobeerd de EU om te vormen tot een eerlijke en welvarende samenleving met een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie, waar vanaf 2050 netto geen broeikasgassen meer worden uitgestoten en economische groei is losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen.

De bouwsector verbruikt een aanzienlijke hoeveelheid grondstoffen en produceert een gigantische hoeveelheid afval. De sector probeert hier wel iets aan te doen door mee te werken aan de overgang naar een kringloopeconomie door meer circulaire bouwmaterialen te gebruiken. Modulebouw sluit perfect aan op het ideaal van de kringloopeconomie en kan bijdragen tot het gebruik van circulair bouwmateriaal. Ook kan het een essentiële bijdrage leveren aan het verkleinen van de CO2-voetafdruk van de bouwsector en de reputatie van die sector op het gebied van duurzaamheid verbeteren.

Modulebouw biedt milieuvoordelen zoals vermindering van grondstoffengebruik en afvalproductie, herbruikbaarheid, aanpasbaarheid en recycleerbaarheid van alle onderdelen. Het is aangetoond dat geprefabriceerde gebouwen een essentiële factor vormen voor materiaalbesparing, afvalreductie, hergebruik van materialen en diverse andere vormen van optimalisatie in de bouwsector. Ook maakt modulariteit het mogelijk om een gebouw aan te passen, uit elkaar te halen en te verplaatsen, waarbij de onderdelen bijna zoals Lego-steentjes opnieuw worden gebruikt. Modulaire gebouwen zijn een nieuw type levende gebouwen. Deze gebouwen, die kunnen denken, voelen en zich aanpassen, vormen de hoeksteen van de moderne, duurzame stad van de toekomst.

De afgelopen jaren zien we een sterke groei van de vraag naar modulebouw, niet alleen voor woningen, maar ook voor openbare gebouwen zoals scholen en ziekenhuizen, en voor commerciële gebouwen zoals hotels, winkelcentra enzovoort.

Bij modulebouw wordt het pand in een fabrieksomgeving gefabriceerd, in plaats van op het bouwterrein. Prefabricatie biedt een zeer aantrekkelijke optie voor projecten met grote tijdsdruk en lastige omgevings-/weersomstandigheden. Modules worden in grote segmenten vervaardigd, die vervolgens naar de bouwplaats worden vervoerd en daar in elkaar gezet.

Modulebouw biedt een groot aantal voordelen ten opzichte van conventionele bouwmethoden, die vaak worden benut voor specifieke sectoren waarin modulebouw in het bijzonder gunstig is met het oog op de factoren kosten, tijd en een lastige bouwomgeving.

Kortere bouwtijd – omdat de modules in een fabriek worden gebouwd, in een goed beschermde omgeving, is er aanzienlijk minder tijd en personeel nodig op het bouwterrein. Ook is er minder overlast voor de omgeving en zijn de weersomstandigheden van minder belang, waardoor de bouw efficiënter verloopt. Voorbereidingswerkzaamheden op het bouwterrein en de prefabricatie van modules kunnen tegelijkertijd plaatsvinden, wat het tijdsbestek aanzienlijk kan verkorten.
Verbeterde kwaliteit en consistentie – vanwege de prefabricatie kunnen in fabrieken gehanteerde kwaliteitsborgingscontroles worden geïntegreerd in het bouwproces. Hierdoor worden vertragingen op het bouwterrein voor het corrigeren van constructiefouten voorkomen en kan een strikte standaard van consistente bouwkwaliteit worden gehandhaafd. Voor wat betreft de dakbedekking kan de waterdichtheid van elke module worden gecontroleerd en geverifieerd na de installatie van het RubberGard EPDM-systeem. Vervolgens kan de module gestockeerd worden totdat deze op het bouwterrein nodig is.
Lagere kosten – het verkorte bouwprogramma en de lagere personeelsvereisten leveren vaak kostenbesparingen op, waardoor een groter deel van de projectbegroting kan worden besteed aan hoogwaardige materialen.
Minder gezondheid - en arbeidsrisico’s – omdat het grootste deel van de bouwwerkzaamheden in een gecontroleerde fabrieksomgeving plaatsvindt, worden de totale gezondheids- en arbeidsgevaren in verband met de bouwterreinfase van een project aanzienlijk teruggedrongen.
Minder blootstelling aan verwering en vervuiling – op elk bouwterrein is, als het RubberGard EPDM-dakbedekkingsmembraan eenmaal is aangebracht op de ondergrond, het dak volledig waterdicht. Bij modulebouw wordt het dakgebied van elke module bedekt met een volledig verlijmd RubberGard EPDM-membraan voordat de module wordt overgebracht naar het bouwterrein. De details worden zoveel mogelijk onder fabrieksomstandigheden afgewerkt. Dit vermindert de blootstelling van de ondergrond aan stof, vervuiling en vocht, waardoor de risico's in verband met de toestand van de ondergrond aanzienlijk worden beperkt.
Mogelijkheid van aanpassing/hergebruik/verplaatsing – de klant heeft na de bouw de vrijheid om de bouwmodules te verplaatsen of aan te passen.

Door de materialen die beschikbaar zijn voor modulaire gebouwen, zoals het Elevate RubberGard EPDM-dakbedekkingsmembraan, kan modulebouw worden gebruikt om verbeterde gebouwkwaliteit en -prestaties op de lange termijn te realiseren. Dit bouwmateriaal heeft zich bewezen in een groot aantal referentieprojecten die meer dan 40 jaar na de installatie nog steeds goed functioneren. RubberGard EPDM is inmiddels een geliefd dakbedekkingssysteem voor modulaire projecten, dankzij de voordelen tijdens de bouwfase en gedurende de hele levensduur van het voltooide gebouw. Het RubberGard EPDM-dakbedekkingssysteem is volledig afgestemd op modulebouwconcepten en biedt niet alleen flexibiliteit in het ontwerp maar ook de mogelijkheid om het gebouw aan te passen aan veranderingen in de toekomst, doordat het zelfs tientallen jaren na de oorspronkelijke bouw nog kan worden gedemonteerd, hergebruikt of verplaatst.

RubberGard EPDM is zowel sterk als flexibel, met uitmuntende ponsweerstand, voor een flexibele oplossing in de drukke fabrieksomgeving. Omdat er bij de installatie geen toorts of hitte vereist is, kan het koud verwerkte systeem volledig worden verlijmd dan wel mechanisch aan de ondergrond worden bevestigd en is het vrijwel geheel geurloos. Met het oog op het beheer van vluchtige organische verbindingen en oplosmiddelen in de fabrieksomgeving heeft Elevate zelfs een lijm op waterbasis ontwikkeld, zodat het installatieproces in de fabriek veilig en vrijwel geheel geurloos is.

De detailafwerking en de afdichting van de voegen op het bouwterrein verlopen ook snel en gemakkelijk, met gebruik van het assortiment QuickSeam-accessoires van Elevate, ontwikkeld als onderdeel van het RubberGard EPDM-systeem. Ook al moet het gebouw na lange tijd alsnog worden aangepast of verplaatst, de detailafwerking is eenvoudig, zodat een oud materiaal nieuw leven ingeblazen krijgt en daarbij de prestaties van een nieuw membraan levert. Door deze veelzijdigheid, de veiligheid en het gebruiksgemak is het RubberGard EPDM-systeem bijzonder geliefd voor modulaire projecten in sterk uiteenlopende sectoren.

Modulebouw is misschien niet altijd de juiste optie voor elk project, maar het wordt steeds meer beschouwd als een mogelijk gunstig alternatief voor conventionele bouwmethodes, dat voldoet aan de vraag van de markt en ook aan de eisen van een duurzame bouwpraktijk. Daarom is het zo belangrijk dat fabrikanten als Elevate er met de bouwsector aan werken dat de bruikbaarheids- en prestatieprofielen van hun producten voldoen aan de eisen van modulaire gebouwen, waardoor meer flexibiliteit wordt geboden voor deze opwaartse trend en circulaire bouwpraktijken worden ondersteund.