Kuilvoer op effectieve en duurzame wijze bewaren met EPDM

Kuilkleden, ofwel afdekzeilen voor sleufsilo’s, bieden een effectief en goedkoop middel voor het opslaan van graan of veevoer, dat hierdoor wordt beschermd tegen de nadelige effecten van vocht en uv-straling. Op deze manier blijft de voedingswaarde behouden.

Kuilkleden worden ook gebruikt voor het conserveren van geoogste gewassen bestemd voor biogasproductie. Biogasinstallaties vormen een belangrijke investering, dus een goede bescherming van maïs en andere voedergewassen tegen schimmel is essentieel om verlies van energie te voorkomen.

Er zijn vandaag allerlei materialen op de markt die als kuilkleden worden gebruikt. Vaak worden in de landbouw plastic dekzeilen gebruikt, die met autobanden op hun plaats worden gehouden. Deze soort kuilkleden bestaan voornamelijk uit polyetheen met lage dichtheid (low-density polyethylene; LDPE) en gaan maximaal 18 tot 24 maanden mee. In theorie kunnen ze aan het einde van de levensduur worden gerecycled, maar in de praktijk worden plastic kuilkleden uiteindelijk meestal verbrand of afgevoerd naar de vuilnisbelt.

Elevate GeoSmart EPDM-geomembraan biedt een simpel, efficiënt, duurzaam en ecologisch verantwoord alternatief voor het afdekken van sleufsilo’s. De zeer lage doorlaatbaarheid vanwater en gas en het eenvoudige installatiesysteem waarborgen een uitmuntende bewaring van de kwaliteit van het veevoer en verminderen het verlies boven in de silo aanzienlijk (<1%).

De uit synthetisch rubber-EPDM (Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer) vervaardigde GeoSmart membranen zijn stevig, duurzaam en gebruiksvriendelijk. Door hun chemische samenstelling zijn ze zeer goed bestand tegen ozon, uv-straling, micro-organismen en weersomstandigheden zoals hagel en sneeuw. Door hun elasticiteit kunnen ze bij temperatuurveranderingen uitzetten en inkrimpen zonder broos te worden of barstjes te ontwikkelen. Ze zijn stevig, dus er kan op worden gelopen zonder gevaar van beschadiging en door het antislipprofiel is er minder kans op ongevallen.

Door al deze kwaliteiten zijn GeoSmart EPDM-membranen bijzonder duurzaam. Ze kunnen jarenlang worden hergebruikt, conserveren de kwaliteit van het veevoer en dringen de door de boerderij of biogasinstallatie geproduceerde hoeveelheid afval aanzienlijk terug. Ze hebben zeer weinig onderhoud nodig en kunnen, indien nodig, gemakkelijk worden hersteld, voor een nog langere levensduur.

Ook is EPDM een chemisch inert materiaal. Er komen dus geen giftige stoffen uit vrij in de lucht of het water, zodat het volledig veilig is voor het vee dat het voer eet en voor de mensen die later producten van deze dieren consumeren, zoals zuivel of vlees.

Met een dikte van 0,8 mm worden GeoSmart EPDM-membranen op maat gesneden voor de sleufsilo of stapel, zodat optimale anaerobe opslagomstandigheden verzekerd zijn. Het gewicht (0,76 kg/m²) vermindert de hoeveelheid benodigde ballast, zodat er vrijwel geen autobanden meer gebruikt hoeven worden.

Ontdek waarom GeoSmart EPDM ideaal is voor het duurzaam afdekken van kuilvoer.