De rol van het dak in duurzaamheidscertificaten voor gebouwen

De bouwsector is steeds meer op zoek naar manieren om duurzamer en milieuvriendelijker te worden. "Groene" gebouwen die bestand zijn tegen de klimaatverandering en die zo zijn ontworpen om zowel de huidige als de toekomstige generaties ten goede te komen, zijn wenselijke en gezonde investeringen geworden. Architecten, eigenaars van gebouwen en zelfs de bewoners worden aangespoord tot een duurzamere en kosteneffectievere aanpak, zowel bij nieuwbouw- als bij renovatieprojecten.

Maar hoe meten we hoe duurzaam een gebouw is? Classificatieprogramma's voor groene gebouwen, zoals BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en DGNB, hebben onder meer tot doel beleidsmakers, investeerders en ontwerpers hiermee te begeleiden.

Zij hebben betrekking op de ecologische, sociale en economische duurzaamheidsprestaties van een gebouw, vanaf de ontwerp- en bouwfase tot de exploitatie en renovatie.

Zelfs in verschillende landen zijn de basisprincipes van de meeste beoordelingsmethoden voor duurzaamheid dezelfde: ze zijn allemaal gericht op het bereiken van ontwerpefficiëntie, energie-, water- en materiaalefficiëntie, kwaliteit van het binnenklimaat, onderhoud en afvalvermindering. De kern van de beoordelingssystemen voor groene gebouwen is een optimalisatie van een of meer van deze principes.

 

Het belang van een duurzaam ontwerp voor uw dak

Het dak van een gebouw speelt een essentiële rol in de beoordelingsprogramma's voor groene gebouwen. Naast hun primaire functie van het bieden van langdurige bescherming tegen de elementen, moeten de daken van vandaag duurzaam zijn. De keuze van het waterdichtingsmembraan en van het type dakbedekkingsysteem is dus uiterst belangrijk.

Levenscyclusanalyses zijn een belangrijke eerste stap om de milieueffecten van dakbedekkingsmaterialen te berekenen. Duurzame bouwprogramma's gaan een stap verder en hanteren een allesomvattende benadering waarbij rekening wordt gehouden met alle belangrijke aspecten van het totale dakbedekkingssysteem, waaronder het al dan niet blootliggen van het membraan, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, de bijdrage aan regenwaterafvoer en de creatie van een biodiverse habitat, om er maar enkele te noemen.

 

Een actiever dak

Een zonne- of groendak - of beter nog, een combinatie van beide - bovenop het dakbedekkingsmembraan, draagt in hoge mate bij tot het behalen van hoge scores in duurzaamheidsbeoordelingsmethoden zoals BREEAM, LEED en DGNB. Door deze toepassingen kan het dak worden 'geactiveerd' en een socialere rol spelen. Zo wordt het ruimtegebrek in stedelijke gebieden aangepakt en de sociale samenhang binnen gemeenschappen versterkt. Voor dit soort installaties is echter een dakbedekkingsysteem vereist dat bestand is tegen specifieke uitdagingen.

De dakbedekkingsmembranen van Elevate bieden een betrouwbare waterafdichtingsoplossing die uiterst duurzaam is en volledig compatibel is met groendaken, zonnepaneeldaken en waterretentiedaken. Ze zijn veerkrachtig, licht en inert en bieden uitstekende weersbestendigheid en uitmuntende duurzaamheid. Ook dragen ze bij tot het bereiken van hoge scores in beoordelingsmethoden voor duurzaam bouwen door vele mogelijkheden te bieden om sterk ontwikkelde dakbedekkingsystemen te bouwen, elk met een andere duurzame waarde.

Neem contact op met onze dakexperts voor een overzicht van de normen die zijn vastgelegd door BREEAM, LEED en DGNB en hoe de dakbedekkingsoplossingen van Elevate bijdragen tot het verlagen van de milieu-impact van uw gebouw, zodat zijn waarde wordt gemaximaliseerd.