Functielagen: wat kan er onder de dakbedekkingsmembranen van Elevate worden geplaatst?

Een plat of licht hellend dak bestaat uit verschillende onderdelen die in combinatie efficiënt en consistent moeten werken om een oplossing voor lange termijn te vormen. Het dakbedekkingsmembraan is vaak de bovenste en daardoor de meest zichtbare laag, maar wat daaronder ligt, heeft belangrijke gevolgen voor de prestaties van het dak als geheel. Door het kiezen voor geschikte en meest duurzame materialen (en zorgen dat die correct worden geïnstalleerd) kan een dak de tand des tijds doorstaan en staat het klaar om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

“Een dak boven je hoofd” vormt de eerste verdedigingslinie tegen de elementen. Van eenvoudige daken tot meer geavanceerde: ze hebben allemaal hetzelfde doel, namelijk het voorzien in waterdichte bescherming. Maar de afgelopen jaren is er een duidelijke trend te zien waarbij deze basisfunctie wordt overstegen: een dak moet niet alleen gemakkelijk te installeren, onderhouden en herstellen zijn, maar ook energie-efficiënt zijn, met een algmene positieve impact op het milieu. Vaak wordt dit idee versterkt door duurzame bouwpraktijken. Daken vormen een belangrijk onderdeel van de gebouwschil en hebben een aanzienlijke invloed op de energiestroom in en uit gebouwen. Daarom is het gebruik van lagen in de dakconstructie met het oog op de specifieke functies van het dak zo belangrijk. Als we onder het dakbedekkingsmembraan kijken, ontdekken we diverse mogelijkheden.

Het juiste daksysteem kiezen

Bestaat uw project uit een gloednieuw dak of wordt er een bestaand dak gerenoveerd? Waaruit bestaat het dakbeschot? Hoeveel gewicht kan de dakstructuur dragen? Is het dak toegankelijk of niet? Hoe is het klimaat ter plaatse? Hoe luiden de plaatselijke voorschriften? Moet het dak een groendaksysteem of fotovoltaïsche installatie kunnen ondersteunen? Wilt u regenwater beter afvoeren of opvangen op het dak? Dit zijn slechts enkele van de vragen die in de ontwerpfase goed moeten worden beantwoord om het meest geschikte daksysteem te kunnen kiezen.

De dakmembranen van Elevate bieden uiteenlopende installatieopties, zodat u kunt kiezen welke het beste aansluit op de specifieke eisen van elk project. Ze worden in één laag en zonder gebruik van vuur geïnstalleerd en worden op hun plaats vastgezet met contactlijm (volledig verlijmd systeem), plaatjes/strips en bevestigers (mechanisch bevestigd systeem) of eenvoudig met een ballastlaag van materiaal zoals riviergrind of tegels (ballastsysteem).

Waarom is isolatie belangrijk?

Isolatie speelt een zeer belangrijke rol bij duurzaam bouwen. Het is de meest praktische en kosteneffectieve methode om gebouwen energie-efficiënter te maken en ze ’s zomers koeler en ’s winters warmer te houden, wat de verwarmings- en koelingskosten verlaagd. Een goede thermische isolatie is ook een van de belangrijkste vereisten voor passieve gebouwen, een bouwconcept gericht op het minimaliseren van de totale ecologische voetafdruk van een gebouw.

Bij platte daken is het concept van een 'warm dak' het gangbaarst. Dit houdt in dat de isolatielaag boven het dakbeschot en onder het waterdichtingsmembraan wordt aangebracht. In Europa zijn de meest gebruikte isolatiematerialen voor platte daken polyisocyanuraat (PIR), polyurethaan (PU), minerale wol, geëxpandeerd polystyreen (EPS) en geëxtrudeerd polystyreen (XPS).

De dakbedekkingsmembranen van Elevate zoals RubberGard EPDM en UltraPly TPO kunnen in principe worden gebruikt in combinatie met al deze soorten isolatie, waarbij verschillende methoden worden gebruikt voor de installatie van het membraan. Bovendien kunnen de dakmembranen van Elevate rechtstreeks op PIR-platen worden verlijmd, wat niet mogelijk is bij standaard minerale wol of bij XPS- of EPS-isolatiemateriaal.

Onbuigzame PIR-isolatieplaten bieden tevens het hoogste thermische rendement in verhouding tot de dikte. Dat houdt in dat met een dunne en lichte PIR-plaat dezelfde isolatiewaarde kan worden verkregen als met dikkere en zwaardere isolatieproducten.

Wat zijn dekplaten?

Dekplaten zijn halfharde, relatief dunne platen die meestal tussen de isolatielaag en het dakmembraan worden gebruikt om extra bescherming tegen schokken, scheiding en ondersteuning te bieden.  Ze zijn verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan materialen, zoals PIR, gipsplaat, cement, hout enz.

Het opnemen van een dekplaat in de dakopbouw verbetert de prestaties van het dakafdichtingssysteem als geheel en maakt het duurzamer. Ze worden in Europa nog niet heel veel toegepast, maar dekplaten zijn met name nuttig als het dak extra functies vervult, onder extreme weersomstandigheden moet functioneren (zoals hagel of zware sneeuwval) of regelmatig wordt blootgesteld aan voetverkeer (bijvoorbeeld tijdens installatie- of onderhoudswerkzaamheden). Hierdoor kan de isolatielaag worden beschadigd, waardoor de thermische prestaties worden aangetast en de energiekosten stijgen. Vanuit het oogpunt van de levenscycluskosten is het een slimme zet om de isolatielaag te beschermen met een dekplaat.

Elevate ISOGARD HD-dekplaten kunnen worden gebruikt in alle soorten daken, zowel bij nieuwbouw- als renovatieprojecten. Bij renovaties kunnen ze boven op het bestaande dakafdichtingssysteem worden aangebracht, waar ze een geschikte ondergrond vormen voor de installatie van een nieuw dakmembraan.

In combinatie met hoogwaardige isolatie bieden ISOGARD HD-dekplaten ook nog andere voordelen: ze versterken de vochtbescherming, verbeteren de akoestiek en kunnen zelfs bijdragen tot betere windweerstandsprestaties en een grotere brandbestendigheid.

Het belang van een dampscherm

Een dampscherm (of -barrière) is een dunne folie of plaat die voornamelijk dient om het transport van vocht door de daksamenstelling heen te beheersen. Het voorkomt het risico van vochtafzetting door condensatie binnenin gebouwen, wat kan leiden tot schimmel, vochtige lucht en verrotting. Een correct geïnstalleerd dampscherm draagt ook bij aan de luchtdichtheid van het dak en helpt om energieverlies te bestrijden, zodat de thermische prestaties van de isolatie worden ondersteund.

De V-Gard dampschermen van Elevate worden gewoonlijk rechtstreeks boven op het dakbeschot en onder de isolatielaag aangebracht. Of er een dampscherm wordt gebruikt en welk type, hangt af van de klimaatomstandigheden en de functie van het gebouw. Voor platte en licht hellende daken wordt er gewoonlijk een van polyetheenfolie (PE), aluminiumfolie of bitumen gebruikt.

Compatibiliteit van alle componenten van het dakafdichtingssysteem 

Andere componenten zoals primers, lijmen, plaatjes, bevestigers enz. spelen ook een belangrijke rol in de totale prestaties van het dakafdichtingssysteem. De hoofdfunctie daarvan is om de dakmembranen zodanig vast te zetten dat ze stevig met elkaar verbonden zijn. Bij een defect van de bevestigingsmiddelen, zal heel het daksysteem falen.

Tenslotte is het essentieel voor het succes van een dakafdichtingssysteem om de juiste producten te kiezen, die niet alleen compatibel zijn, maar ook de prestaties op lange termijn waarborgen. Dat betekent dat elke laag die onder het dakbedekkingsmembraan wordt gebruikt ertoe doet. Samen realiseren ze het algehele doel en de functie van het bouwproject.

Wilt u deskundig advies over uw volgende dakbedekkingsproject? Neem contact met ons op!

ONTDEK ONZE DAKAFDICHTINGSPRODUCTEN