Bodem van waterzuiveringsvijvers Tsjechische mijn bekleed met GeoGard EPDM

Water afkomstig uit de Kohinoormijn in Tsjechië heeft een chemische samenstelling die niet geschikt is om rechtstreeks in het meer te worden geloosd. Daarom moet het water eerst door middel van een biotechnologisch filtratieproces worden gezuiverd. 

Project-ID
Plaats

Marianske Radčice, Tsjechië

Toepassing

Aangelegde draslanden

Oppervlakte

14600 m²

Membraan

Elevate GeoGard EPDM 1,5 mm

Het biotechnologische systeem bestaat uit 7 draslanden met een passief reinigingsprocedé dat werkt op basis van zwaartekracht. Deze 7 draslanden hebben een totale oppervlakte van meer dan 2,5 ha. Een beplant slibveld van 1300 m² wordt aangelegd voor drainage van het slib dat met behulp van een baggerzuiger of andere technische apparatuur wordt afgevoerd uit de bezinktanks. Slibontwatering vindt hoofdzakelijk plaats door evapotranspiratie door draslandplanten en verdamping van water uit het bezinksel.

Het biotechnologische waterzuiveringssysteem maakt deel uit van de continue inspanningen van de Kohinoormijn voor het herstel van het plaatselijke milieu. Na afloop van deze procedure is het gebied bestemd voor landbouw en herbebossing, voor een aantrekkelijkere regio en een betere habitat voor de wilde dieren ter plaatse.

Voor dit project werd Elevate GeoGard EPDM-membraan met een breedte van 12,20 m gebruikt. De complexe vorm van de bezink- en filtratievijvers was een van de moeilijkste uitdagingen. De uitmuntende mechanische eigenschappen van GeoGard EPDM, met name de plooibaarheid en de flexibiliteit, vormden een belangrijk voordeel, omdat de installatie erdoor werd versneld en vereenvoudigd.