Czym jest membrana EPDM?

Membrana RubberGard EPDM jest w pełni zwulkanizowaną, jednowarstwową membraną dachową wykonaną z gumy syntetycznej, czyli terpolimeru otrzymywanego z monomerów etylenowo-propylenowo-dienowych (EPDM). Od momentu wprowadzenia w 1980 r. na rynek naszego pierwszego systemu dachowego z EPDM na całym świecie, od Alaski po Zatokę Perską, zamontowano membrany RubberGard EPDM o łącznej powierzchni ponad 1 500 000 000 m².

Jak trwały jest dach z membrany EPDM?

Membrany dachowe RubberGard EPDM odznaczają się niezrównaną odpornością na oddziaływanie promieniowania UV, ozonu, zasadowych deszczy oraz wysokich i niskich temperatur. Ponieważ membrana nie zawiera żadnych lotnych składników ani produktów podlegających migracji wraz z upływem czasu, jej parametry są stałe i niezmienne. Badania wykazały, że spodziewany okres eksploatacji membran dachowych EPDM wynosi ponad 50 lat, również w przypadku ekspozycji na światło słoneczne. Poza wyjątkowo długim okresem eksploatacji membrana charakteryzuje się łatwością wykonywania napraw, również wiele lat po jej montażu. Jej czas eksploatacji można jeszcze bardziej wydłużyć.

Jakie zasadnicze korzyści oferuje membrana dachowa RubberGard EPDM architektom?

Top quality, versatility, design freedom and sustainability are among the key benefits of RubberGard EPDM. It is a flexible membrane that keeps its flexibility even at low temperatures (-45°C). It has excellent lay-flat characteristics and adapts and conforms to irregular shapes very easily. It follows the geometry of the supports and accepts their various expansions or retractions due to climatic variations without ever saturating or breaking. For both new constructions and renovations, the RubberGard EPDM roofig membrane can be installed directly on most substrates, with or without insulation.

On top of that, there are various installation methods that can be used. It can be fully adhered, mechanically fixed, or ballasted, depending on the project needs. The RubberGard EPDM membrane can also be combined with extensive green roofs, solar installations and/or blue roofs, offering excellent durability and longevity.

Czy membrana RubberGard EPDM jest rozwiązaniem ekologicznym?

Do najważniejszych zalet membrany dachowej RubberGard EPDM należy wysoka jakość, uniwersalność, swoboda projektowania oraz ekologiczność. Ta elastyczna membrana zachowuje swoje właściwości również w niskich temperaturach (-45°C). Oznacza się gładką powierzchnią oraz łatwością dostosowywania się do nieregularnych kształtów. Dostosowuje się do geometrii podpór oraz ich rozszerzania/kurczenia się na skutek wahań temperatury bez pękania. Zarówno w przypadku nowych konstrukcji, jak i renowacji membranę dachową RubberGard EPDM można mocować bezpośrednio na większości podłoży, z izolacją lub bez niej.

Ponadto można stosować różne metody montażu: membrana może być w pełni klejona, mocowana mechanicznie lub balastowana w zależności od wymagań projektu. Membranę dachową RubberGard EPDM można również łączyć z ekstensywnymi dachami zielonymi, instalacjami fotowoltaicznymi i/lub dachami niebieskimi, uzyskując doskonałą trwałość i długi czas eksploatacji pokrycia dachowego.

Na czym polegają różnice między membranami RubberGard EPDM sprzedawanymi w obu Amerykach, Europie lub Azji?

Membrany dachowe RubberGard EPDM są uniwersalne. Niezależnie od lokalizacji lub klimatu membrany RubberGard EPDM są wytwarzane z zastosowaniem tej samej podstawowej receptury i z powodzeniem montowane na całym świecie. Tej samej membrany można użyć na lodowatej Alasce lub w ekstremalnie gorącej Zatoce Perskiej. Dzięki stabilnemu składowi chemicznemu i pełnej wulkanizacji membrany dachowe RubberGard EPDM są uważane za chemicznie obojętne i odznaczające się niezmienną charakterystyką.

Czy membrany RubberGard EPDM nadają się do lekkich konstrukcji?

Lekkie konstrukcje stają się nowym trendem na rynku, a membrany RubberGard EPDM można z powodzeniem stosować w takich projektach. W porównaniu z innymi konwencjonalnymi wielowarstwowymi materiałami hydroizolacyjnymi membrana RubberGard EPDM wyróżnia się jedną warstwą, niewielką grubością i masą.

Czy membrana RubberGard EPDM jest sprawdzoną i bezpieczną technologią?

Membrana RubberGard EPDM jest łatwa w montażu. Jest dostępna w postaci dużych bezszwowych arkuszy o maksymalnej szerokości 15,25 m i długości 61 m (930 m²), co ogranicza liczbę dodatkowych łączeń na dachu oraz pozwala skrócić czas montażu (zazwyczaj używa się paneli w rozmiarze 6,10 x 30,5 m). Ponadto technologia taśm QuickSeam umożliwia wykonywanie połączeń o sprawdzonej skuteczności bez konieczności używania specjalnych narzędzi.

W przeciwieństwie do innych membran hydroizolacyjnych membrana RubberGard EPDM nie wymaga łączenia przy użyciu palnika lub gorącego powietrza. Detale dachu są wykonywane przy użyciu gruntu i klejów. Pozwala to zminimalizować ryzyko pożaru.

Czy w moim regionie są dostępni zatwierdzeni instalatorzy?

Membrana RubberGard EPDM może być instalowana tylko przez profesjonalnych wykonawców, którzy zostali przeszkoleni i zatwierdzeni przez firmę Elevate. Firma oferuje różnorodne programy szkoleniowe w ośrodkach szkoleniowych rozsianych po całej Europie i Azji. Celem tych programów szkoleniowych jest edukacja i zapoznanie wykonawców dachów ze wszystkimi aspektami montażu systemów dachowych z EPDM, od poziomu podstawowego po zaawansowany. Więcej informacji można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Elevate.

Czy mogę przeprowadzić naprawę membrany EPDM również wiele lat po jej zamontowaniu?

Możliwość naprawy membrany również wiele lat po jej zamontowaniu zwiększa trwałość systemu oraz ogranicza jego wpływ na środowisko naturalne. Biorąc pod uwagę obojętność materiału membrany RubberGard EPDM, jej charakterystyka pozostaje stała wraz z upływem czasu. Z tego powodu membranę można naprawiać przy użyciu akcesoriów firmy Elevate, również wiele lat po jej zamontowaniu oraz eksponowaniu na działanie czynników pogodowych. Naprawy są szybkie i łatwe. Można je wykonać przy użyciu zwykłych narzędzi, bez konieczności doprowadzania zasilania lub stosowania kosztownego sprzętu.

W jakich kolorach są dostępne membrany RubberGard EPDM?

Najbardziej popularna i trwała wersja membrany RubberGard EPDM jest wytwarzana w postaci jednolitego arkusza EPDM w czarnym kolorze. Ze względów estetycznych można ją pokrywać farbami akrylowymi w kolorach pastelowych: dotyczy to zarówno nowych, jak i już zamontowanych membran, bez wpływu na czas ich eksploatacji. Różnica może dotyczyć wyłącznie trwałości samej farby akrylowej. Na rynku jest dostępnych szereg farb akrylowych, które można stosować bezpośrednio na powierzchni membrany EPDM.

Czy membranę RubberGard EPDM można zamontować bezpośrednio na już istniejącym pokryciu dachowym?

Membrana RubberGard EPDM stanowi najlepsze dostępne rozwiązanie do renowacji dachów. W przeciwieństwie do innych membran dachowych, odznaczających się pewnymi ograniczeniami pod względem kompatybilności, możliwości stosowania oraz masy, membranę RubberGard EPDM można stosować na wszystkich rodzajach istniejących pokryć dachowych, niezależnie od tego, czy będzie to wielowarstwowy dach bitumiczny czy membrana jednowarstwowa.

Czy membrana RubberGard EPDM jest właściwym wyborem w przypadku instalacji fotowoltaicznej?

Montaż paneli słonecznych na dachach jest ekologiczną inicjatywą przyczyniającą się do zrównoważenia ekologicznego budynku oraz wzrostu jego wartości, zwiększającą jednocześnie jego efektywność energetyczną. Horyzont czasowy inwestycji opiera się zazwyczaj na 20–25-letniej prognozie finansowej, w związku z czym system dachowy mysi być w stanie umożliwić montaż panel słonecznych przynajmniej przez taki okres w celu zmaksymalizowania zwrotu z inwestycji.

Panele słoneczne generują dodatkowe ciepło, co z reguły prowadzi do starzenia cieplnego znajdującej się pod nimi membrany. Membrana RubberGard EPDM odznacza się doskonałą odpornością na starzenie i wyśmienicie sprawdza się pod panelami słonecznymi. Jej wyjątkowa trwałość czyni z niej idealny system dachowy pod panele fotowoltaiczne, odznaczający się czasem eksploatacji znacznie wykraczającym poza horyzont czasowy instalacji fotowoltaicznych.

Czy membrana RubberGard EPDM nadaje się na dachy zielone?

Odporność na penetrację korzeni i wytrzymałość na ruch pieszy związany z konserwacją mają szczególne znaczenie w przypadku dachów zielonych. Membrana RubberGard EPDM jest idealnym systemem do dachu zielonego lub żywego. Pomyślnie przeszła różne testy odporności na penetrację korzeni (DIN 4062, CEN/TS 14416: 2005, EN 13948, FLL). Więcej szczegółowych informacji na temat wymogów konstrukcyjnych i montażowych można uzyskać w dziale technicznym firmy Elevate.

Czy mogę wykorzystywać wodę deszczową spływającą z dachu pokrytego membraną EPDM?

Aby prawidłowo zarządzać woda deszczową pozyskiwaną z dachu niebieskiego i zbierać ją, membrana dachowa musi być wykonana z materiału obojętnego, odznaczającego się przy tym doskonałą wodoszczelnością. Dzięki wysoce stabilnej charakterystyce chemicznej membrana RubberGard EPDM jest chemicznie obojętna, nietoksyczna i nie zawiera żadnych składników o działaniu rakotwórczym. W związku z tym jakość wody wchodzącej w kontakt z membraną spełnia normy środowiskowe dotyczące wód powierzchniowych i oznacza się zerową obecnością patologicznych bakterii, dzięki czemu można jej używać w gospodarstwie domowym.

Czy membrana RubberGard EPDM może wpływać na uzyskanie certyfikatu LEED lub BREEAM dla budynku?

Firma Elevate jest jednym z największych orędowników certyfikatów BREEAM i LEED, czego wyrazem jest oferowana przez nią membrana RubberGard EPDM, ułatwiająca uzyskanie najwyższych ocen w obu tych programach. Systemy dachowe RubberGard EPDM odgrywają kluczową rolę w programach oceny zielonych budynków, promujących ekologiczne projekty i zrównoważone środowiskowo konstrukcje. Aby uzyskać informacje na temat norm wprowadzanych przez program BREEAM i LEED oraz dowiedzieć się, w jaki sposób membrana RubberGard EPDM może przyczynić się do zmniejszenia wpływu na środowisko oraz zmaksymalizować wartość budynku, należy skontaktować się z naszymi ekspertami ds. środowiska naturalnego lub zapoznać się z naszymi przewodnikami dotyczącymi programu BREEAM/LEED.

Czy membranę RubberGard EPDM można poddawać recyklingowi?

Zaangażowanie firmy Elevate na rzecz ochrony środowiska naturalnego obejmuje również działania pod koniec cyklu życia systemu dachowego. Membranę RubberGard EPDM można poddawać recyklingowi na różne sposoby, stosując metodę chemiczną, mechaniczną, pyrolizę lub dewulkanizację. Według danych stowarzyszenia producentów membran dachowych EPDM, ERA, membrany EPDM są najczęściej recyklingowanym produktem dachowym w Ameryce Północnej. Z uwagi jednak na ich długi okres eksploatacji (wynoszący ponad 50 lat) ilości membran RubberGard EPDM poddawanych recyklingowi z powodu zakończenia cyklu życia są obecnie minimalne.

Czy membrana/system RubberGard EPDM ma atest FM?

Membrana RubberGard EPDM ma atest Factory Mutual (FM) oraz UL. Tysiące zamontowanych membran/systemów dachowych RubberGard EPDM zostało przetestowanych i uzyskało atest zgodnie z wytycznymi FM. Rozszerzone informacje na temat wszystkich systemów produktów dachowych firmy Elevate z atestem FM można znaleźć na stronie https://roofnav.com

Czy system RubberGard EPDM ma atesty krajowe lub międzynarodowe?

Membrana RubberGard EPDM uzyskała certyfikat CE potwierdzający, że spełnia obowiązujące w Europie wymogi w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony środowiska i ochrony konsumentów. Ponadto, w trosce o zapewnienie wysokiej jakości swoich produktów, nasze zakłady wytwarzające membrany EPDM przestrzegają surowych wytycznych dotyczących kontroli jakości. Od kontroli surowców po testy gotowych produktów: nasze zakłady wytwarzające systemy dachowe EPDM uzyskały certyfikację ISO 9001 w zakresie systemu zarządzania jakością.

Systemy hydroizolacyjne RubberGard EPDM zostały przetestowane i uzyskały certyfikaty wystawiane przez liczne organizacje krajowe oraz międzynarodowe. Membrany RubberGard EPDM otrzymały następujące atesty: ATG, DTA, CCT, DIT, BBA, Komo, FM itp.  Aby uzyskać informacje na temat konkretnej klasyfikacji lub oceny, należy skontaktować się z działem technicznym firmy Elevate.

Czy membrana RubberGard EPDM jest dostępna w moim regionie?

Od 1980 r. systemy dachowej RubberGard EPDM są instalowane na setkach tysięcy dachów na całym świecie. Więcej szczegółów można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Elevate.