Membrana dachowa RubberGard EPDM i UltraPly TPO otrzymały certyfikat DGNB Navigator

Membrana dachowa RubberGard EPDM i UltraPly TPO firmy Firestone Building Products otrzymały niedawno certyfikat DGNB Navigator. To osiągnięcie wpisuje się w zdecydowanie działania firmy ukierunkowane na zrównoważony rozwój i propagowanie programów certyfikacji budynków ekologicznych.

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) jest jedną z największych europejskich sieci wykonawców zrównoważonych budynków, zrzeszającą ponad 1200 członków. Jest obecna głównie w Niemczech, należą do niej jednak również organizacje partnerskie z Austrii, Szwajcarii, Bułgarii, Danii, Węgier, Tajlandii i Chin. DGNB ma własny system certyfikacji, system DGNB, działający na zasadzie narzędzia do planowania i optymalizacji, pomagającego zwiększyć wymierne zrównoważenie ekologiczne projektów budowlanych.

Organizacja DGNB opracowała również bezpłatną bazę danych DGNB Navigator stanowiącą narzędzie do planowania i oceny dla architektów i projektantów podczas wybierania artykułów budowlanych do zastosowania w zrównoważonych ekologicznie budynkach oraz pod kątem certyfikacji. Producenci mogą jej używać, aby przedstawiać swoje produkty i dostarczać niezbędnych informacji, takich jak deklaracje środowiskowe produktów (EPD).

Baza danych DGNB Navigator służy pomocą wszystkim osobom i podmiotom uczestniczącym w procesie wyboru produktów: producentom, architektom, planistom, monterom oraz audytorom. Zapewnia przejrzystość i dostęp do cennych oraz precyzyjnych informacji na temat szukanych produktów wraz z ich właściwościami, informacji na temat wpływu na środowisko, obliczeń kosztów w całym cyklu życia, wymagań energetycznych lub emisji. Baza danych DGNB Navigator stanowi również ważne połączenie między artykułami budowlanymi i systemem DGNBdotyczącym budynku, dostarczając danych niezbędnych do certyfikacji budynku.

Po zarejestrowaniu produktu budowlanego spełniającego wymagania systemu DGNB w bazie danych DGNB Navigator produkt otrzyma certyfikat DGNB Navigator, stanowiący potwierdzenie zobowiązań producenta w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.