Membrana RubberGard EPDM pomaga przywrócić zieleń w historycznym bloku mieszkalnym w Barcelonie

Casa d'en Xifré to zabytkowy blok mieszkalny w sercu Barcelony, na który składa się sześć budynków. Zbudowany w 1837 r., był pierwszym w mieście blokiem mieszkalnym z bieżącą wodą. Jego fasady i dachy były nietknięte aż do 2019 r., kiedy to przeprowadzono tam prace związane z projektem Terrats d'en Xifré. Ten projekt renowacji połączył dachy różnych budynków Casa d'en Xifré za pomocą udostępnionego dla mieszkańców ogrodu tarasowego, aby zwiększyć miejską bioróżnorodność.

Identyfikator projektu
Lokalizacja

Barcelona, Hiszpania

Zastosowanie

Zielony dach

Typ projektu

Renowacja

Typ budynku

Budynek mieszkalny

Powierzchnia

ok. 1 300 m2

Produkty

RubberGard EPDM 1,5 mm

System

Balastowy dach

Promowany przez Radę Miasta Barcelona otwarty konkurs na zielone dachy wygrało studio projektowe MataAlta, które oparło swoją propozycje dla Terrats d'en Xifré na koncepcji przywracania przyrody do stanu pierwotnego. Celem tej koncepcji jest ponowne wprowadzenie przyrody do budynków miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem samowystarczalności, interakcji społecznych i bioróżnorodności. Dbając o bioróżnorodność, w projekcie przewidziano kilka stawów wodnych, hotele dla owadów, gniazda, małe stawy z rybami i kompostowniki.

Każdy materiał został starannie dobrany, aby uzyskać niski ślad węglowy i zmniejszyć negatywny wpływ projektu na środowisko. Najpierw przeprowadzono szczegółowe badania konstrukcji budynków pod kątem obciążeń użytkowych przy uwzględnieniu projektu zielonego dachu. Na oryginalnym dachu wykonanym z tradycyjnych katalońskich dachówek ceramicznych położona została następnie geowłóknina, na którą luźno naciągnięto naszą membranę hydroizolacyjną RubberGard EPDM. Na wierzchu membrany ułożono kolejną warstwę geowłókniny, na którą następnie nałożono warstwę drenażową z systemem nawadniania.

„Stoimy na grubej na ok. 20-40 cm warstwie ziemi, która zapewnia budynkowi hydroizolację, izolację akustyczną i termiczną, a także pozwala zwielokrotnić bioróżnorodność na dachu, na którym kiedyś nie było nawet jednej rośliny w doniczce" — powiedział Sergio Carratalá z firmy MataAlta.
 

Roślinność na zielonym dachu to głównie rodzime rośliny wieloletnie, które są aromatyczne, przyjazne owadom zapylającym, odporne na suszę i choroby oraz zdolne do filtrowania zanieczyszczeń. Zielony dach może zatrzymywać nawet połowę wody, która się na nim pojawia, a jej nadmiar jest przechowywany w podziemnej cysternie, z której może być pompowana na dach na potrzeby związane z podlewaniem roślin w ogrodzie podczas gorących letnich miesięcy.

W ogrodzie znajdują się również ławki, które zachęcają do rozmów i spotkań mieszkańców budynku — rodowitych Barcelończyków, gości tutajszego hostelu i pracowników wynajmujących przestrzeń co-workingową. Sergio podkreśla, że wszystko tu przynosi korzyści, ponieważ „budynek zyskał na wartości, został akustycznie i termicznie zabezpieczony, umożliwia magazynowanie wody, zmniejsza zanieczyszczenie środowiska oraz promuje rolnictwo miejskie i interakcje społeczne".
 

THERE IS A LOT TO DISCOVER ABOUT EPDM

EPDM is the most future-proof roofing solution when it comes to sustainabilityperformance and design freedom. Learn more about the role it played within this project and many others by discovering its benefits.

How did EPDM elevate this project?

GREEN ROOFS

 

Green roofs cool down and insulate. Reduce noise. Create habitats for birds and insects. All great features. However, it’s only made to last when it’s designed carefully and installed on the non-toxic root-and water resistant EPDM membrane.

PERFECT FOR RENOVATIONS

 

EPDM can be installed directly on most existing roofing systems, with or without insulation. Since it’s safe and flame-free, many renovations can happen without closing the building underneath.