Czeska kopalnia zastosowała geomembranę GeoGard EPDM do izolacji kopalnianych zbiorników uzdatniania wody

Skład chemiczny wody wypływającej z kopalni Kohinoor w Republice Czeskiej uniemożliwia zrzucanie jej bezpośrednio do pobliskiego jeziora. Dlatego też woda musi najpierw zostać oczyszczona z zastosowaniem procesu filtracji biotechnologicznej.

Identyfikator projektu
Lokalizacja

Marianske Radčice, Republika Czeska

Zastosowanie

Oczyszczalnie hydrofitowe

Powierzchnia

14 600 m²

Membrana

GeoGard EPDM 1,5 mm

System biotechnologiczny składa się z 7 zbiorników z pasywnym, grawitacyjnym procesem oczyszczania. Łączna powierzchnia tych 7 zbiorników wynosi ponad 2,5 ha. Wegetacyjne pole osadowe o powierzchni 1300 m² służy do odsączania osadu pobieranego z odstojników przy użyciu pogłębiarki ssącej lub innych urządzeń. Odwadnianie osadu odbywa się głównie metodą ewapotranspiracji dzięki roślinności torfowiskowej oraz odparowywaniu wody z osadu.

Biotechnologiczny system uzdatniania wody wpisuje się w nieustające wysiłki kopalni Kohinoor na rzecz ochrony i odbudowy lokalnego środowiska naturalnego. Po ukończeniu tych działań tereny te będą przeznaczone pod działalność rolniczą oraz zalesianie, co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności całego regionu oraz przyczyni się do poprawy warunków życia dzikiej fauny i flory.

Do realizacji tego projektu użyto geomembrany GeoGard EPDM firmy Holcim Building Envelope o szerokości 12,20 m. Jednym z największych wyzwań był skomplikowany kształt zbiorników osadowych i filtracyjnych. Wyśmienite właściwości mechaniczne geomembrany GeoGard EPDM, a zwłaszcza jej wytrzymałość na zginanie i elastyczność, były ogromną zaletą umożliwiającą szybszy i łatwiejszy montaż.