Kanał wyłożony Elevate GeoGard EPDM otrzymuje nagrodę na World Irrigation Forum

Program irygacyjny Trangie-Nevertire w Australii został laureatem nagrody WATSAVE w kategorii „Innowacyjna gospodarka wodna” na 3. Światowym Forum Irygacyjnym, które odbyło się we wrześniu ubiegłego roku na Bali w Indonezji.

Identyfikator projektu
Lokalizacja

Trangie, Australia

Zastosowanie

Kanał irygacyjny

Membrana

GeoGard EPDM 1,1 mm

Membrane

GeoGard EPDM 1.1mm

W 2011 r. program irygacyjny Trangie-Nevertire otrzymał dofinansowanie w ramach programu rządu australijskiego Private Irrigation Infrastructure Operators Program (PIIOP) w celu uzyskania oszczędności wody w wysokości 30 000 ML rocznie. Środki finansowe przeznaczono głównie na odbudowę istniejącego systemu kanałów nawadniających i wyłożenie około 110 km kanałów doprowadzających wodę.

Po bardzo dokładnym procesie selekcji, do przeprowadzenia modernizacji kanału wybrano geomembranę GeoGard EPDM 1,1 mm firmy Firestone ze względu na jej wysoką jakość, trwałość, szybkość instalacji i lokalne wsparcie.

Od czasu zakończenia projektu straty w kanale zmniejszyły się z 50% do 7%. Wydajność w gospodarstwach rolnych wzrosła dzięki większej dostępności wody i instalacji najnowocześniejszych systemów nawadniania gospodarstw. Oszczędność wody pozwoliła również na zmniejszenie ilości wody wypompowywanej do rzeki Macquarie, chroniąc tym samym jej bioróżnorodność.

"Obecnie doświadczamy najgorszej suszy od 1900 roku, z zerowym przydziałem środków na nawadnianie i miastami objętymi restrykcjami wodnymi" - mówi Tony Quigley, skarbnik Trangie-Nevertire Co-operative Ltd, który wraz z prezesem Jamesem Winterem odebrał nagrodę na III Światowym Forum Nawadniania. "Mimo to, udało nam się uruchomić system kanałów z niewielką ilością wody, która pozostała po powodzi w 2016 roku. Kilku rolników nawet dobrze plonowało. Nie byłoby to możliwe bez odnowionego systemu kanałów."

"To największe zadanie z EPDM, jakie kiedykolwiek wykonaliśmy, odpowiadające pokryciu 213 boisk piłkarskich" - mówi Philip Moors, Dyrektor Zarządzający Holcim Solutions and Products EMEA. "Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego sukcesu i dostarczyć lokalnej społeczności rolniczej namacalne, długotrwałe rozwiązanie" - dodał.