Przyszłość to budownictwo modułowe

W dynamicznym krajobrazie nowoczesnej architektury jedną z koncepcji, która nieustannie ponownie definiuje branżę, jest konstrukcja modułowa. Czasy, w których projektowanie budynków było synonimem tradycyjnych metod odeszło już do przeszłości. Obecnie coraz więcej architektów wykorzystuje konstrukcje modułowe z powodu ich niezliczonych zalet i imponujących właściwości, szczególnie w ramach zrównoważonego rozwoju.

 

Praca u podstaw

Budownictwo modułowe zasadniczo oznacza tworzenie budynku poza terenem budowy w kontrolowanym środowisku fabrycznym, a następnie transport i montaż komponentów budynku lub modułów na miejscu w celu uzyskania gotowej konstrukcji. Odejście od tradycyjnej budowy na miejscu na rzecz rozwiązań modułowych oferuje szeroki zakres możliwości i korzyści.

Budownictwo modułowe doskonale wpisuje się również w zasady gospodarki w obiegu zamkniętym oraz zapewnia korzyści środowiskowe, np. zmniejszenie zużycia zasobów i produkcji odpadów, możliwość ponownego wykorzystania, adaptacji i recyklingu wszystkich komponentów.

Ponadto, budynki modułowe stanowią idealne rozwiązanie w przypadku projektów o napiętych terminach lub realizowanych w trudnych warunkach terenowych/pogodowych. 

 

Swoboda projektowania

Jedną z głównych zalet budownictwa modułowego jest wyzwolenie kreatywności architektów. Moduły można dostosować do niepowtarzalnych specyfikacji projektowych, co pozwala architektom zrzucić kajdany konwencjonalnych ograniczeń. Od współczesnych konstrukcji miejskich po przyjazne dla środowiska wiejskie zacisza, modułowa konstrukcja stanowi nowy obszar możliwości dla architektów w celu odkrywania niezbadanych terytoriów.

 

Efektywność czasu i kosztów

W dzisiejszym świecie czas to pieniądz. Kontrolowane środowisko budownictwa modułowego znacznie skraca czas realizacji projektu. Równoczesna produkcja modułów poza terenem budowy i montaż na miejscu zapewnia zapewnienie lepszych harmonogramów budowy. Krótszy czas budowy oznacza niższe koszty pracy, dzięki czemu budownictwo modułowe stanowi ekonomicznie opłacalną opcję.

 

Energooszczędna konstrukcja

Architekci coraz bardziej koncentrują się na tworzeniu konstrukcji, które są energooszczędne. Budownictwo modułowe wspiera ten trend i zapewnia precyzyjną izolację oraz wykorzystanie energooszczędnych technologii na etapie procesu produkcyjnego. Jest to nie tylko zgodne z wyznaczonymi celami zrównoważonego rozwoju, ale w długim terminie zapewnia również niższe koszty dla właścicieli budynków.

 

Zrównoważony rozwój w obiegu zamkniętym

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na zasoby oraz ich ograniczoną dostępnością, koncepcja gospodarki w obiegu zamkniętym staje się coraz bardziej istotna. Proces polega na ponownym zaprojektowaniu systemu lub produktu w celu wyeliminowania odpadów i utrzymania go w eksploatacji możliwie jak najdłużej, jednocześnie promując ponowne użycie i recykling produktów w celu zamknięcia pętli śladu węglowego. Chociaż taką metodę zastosowano już do wielu produktów, zasady te nie zostały jeszcze w pełni wykorzystane w przypadku elementów konstrukcyjnych i budowlanych.

Powszechnie wiadomo, że branża budowlana w znacznym stopniu przyczynia się do wytwarzania odpadów i wyczerpywania zasobów. Branża rozpoczęła jednak adaptację budynków do zasad obiegu zamkniętego, aby przejść na gospodarkę w obiegu zamkniętym. Takie postępowanie jest również widoczne w działaniach politycznych, np. zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem jest planowane zmniejszenie o co najmniej 55% emisji gazów cieplarnianych netto w Unii Europejskiej do 2030 r. i całkowite ich wyeliminowanie do 2050 r. przy jednoczesnym promowaniu efektywnego wykorzystania zasobów i konkurencyjnej gospodarki.

W tym kontekście zrównoważony rozwój stanowi kluczowy element we współczesnych praktykach architektonicznych, a budownictwo modułowe jest liderem w tej dziedzinie. Proces produkcji w kontrolowanym środowisku fabrycznym pozwala na skrupulatne zarządzanie odpadami i optymalizację zużycia materiałów. Minimalizuje również uciążliwość na terenie budowy i ogranicza emisje związane z transportem. Możliwość zmiany przeznaczenia i ponownego wykorzystania modułów dodatkowo oznacza bardziej zrównoważony okres eksploatacji budynku.

 

Adaptowalne i trwałe dachy modułowe

Aby uzyskać maksymalną wydajność i korzyści skali w ramach projektowania modułowego, każdy komponent przegród budowlanych budynku musi odznaczać się maksymalną efektywnością konstrukcyjną — dotyczy to również dachu. Jednowarstwowe membrany dachowe EPDM stanowią idealne rozwiązanie do hydroizolacji budynków modułowych, ponieważ ich elastyczność konstrukcyjna umożliwia łatwą adaptację do przyszłych zmian. Są one instalowane bez konieczności stosowania otwartego ognia lub skomplikowanego czy kosztownego sprzętu i można je przyklejać lub mechanicznie mocować do podłoża.

Wysoka elastyczność i sprężystość membran EPDM pozwala im wytrzymać wahania temperatury i dostosować się do ruchów budynku bez uszczerbku dla ich właściwości fizycznych. Przy szacowanym okresie eksploatacji, który może przekraczać 50 lat, membrany EPDM to również najbardziej wytrzymałe rozwiązanie hydroizolacyjne dla dachów modułowych, dostępne obecnie na rynku.

RubberGard EPDM firmy Elevate to jednowarstwowa membrana dachowa z kauczuku syntetycznego, która od lat 80. potwierdza swoją dominację jako sprawdzony produkt. Jest mocna i elastyczna oraz zapewnia doskonałą odporność na przebicie, a także stanowi odporne rozwiązanie w ruchliwym środowisku fabrycznym. Podczas instalacji nie wymaga palnika ani żadnych prac pożarowo niebezpiecznych oraz stanowi mniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa. W przypadku membrany RubberGard EPDM można zastosować pełne klejenie lub mechanicznie przymocować ją do podłoża. Firma Elevate oferuje również bogaty asortyment klejów na bazie wody lub rozpuszczalników do pełnego klejenia membrany.

Dach jednostki modułowej może być pokryty jednym kawałkiem membrany RubberGard EPDM, co zapewnia uzyskanie jednolitego dachu i szybką instalację. Obróbki dekarskie i uszczelnianie połączeń dylatacyjnych na terenie budowy można wykonać w prosty sposób za pomocą bogatej oferty taśm uszczelniających i obróbek dekarskich QuickSeam firmy Elevate. Ta wszechstronność, bezpieczeństwo i łatwość użycia sprawiły, że materiał RubberGard EPDM stał się niezwykle popularny w projektach modułowych w wielu różnych sektorach.

RubberGard EPDM wymaga po zainstalowaniu minimalnej konserwacji, co sprawia, że jest to niezwykle opłacalne rozwiązanie.  Rutynowe kontrole i terminowe naprawy, nawet wiele lat po początkowej instalacji, mogą dodatkowo wydłużyć okres eksploatacji dachu. W ten sposób można wydłużyć okres eksploatacji całego budynku bez ponoszenia dużych kosztów czy wpływu środowisko.

Krótko mówiąc, budownictwo modułowe to nie tylko profesjonalne rozwiązanie, ale także zaangażowanie w kształtowanie zrównoważonej przyszłości. W świecie, gdzie zdolność adaptacji odgrywa kluczową rolę, budownictwo modułowe stanowi świadectwo możliwości architekta do łączenia formy, funkcji i zrównoważonego rozwoju, aby na nowo zdefiniować sposób budowania i wykorzystywania przestrzeni, w których przebywamy.

Przyszłość jest modułowa. Odkryj, jak systemy dachowe Elevate mogą pomóc ją ukształtować.