Zielone dachy w akcji #BeatAirPollution — Światowy Dzień Ochrony Środowiska 2019

Obecnie duże obawy związane z ochroną środowiska powodują, że przemysł budowlany jest mocno zaangażowany w dostarczanie długoterminowych rozwiązań i minimalizowanie wpływu produktów na środowisko.

Firma Firestone Building Products jest zaangażowana w nieustanną pracę na rzecz zrównoważonego społeczeństwa, w sposób uczciwy i w jedności z naszymi klientami, partnerami, społecznościami i otaczającym nas światem.

Zielone dachy są powszechnie uznawane za odgrywające pozytywną rolę w poprawie jakości powietrza i stają się stałym elementem naszego miejskiego krajobrazu. Systemy dachowe Firestone RubberGard EPDM, RubberCover EPDM i UltraPly TPO są w pełni zgodne z ekstensywnymi zielonymi dachami, które wykorzystują lekką i łatwą w utrzymaniu roślinność rozchodnikową.

Oprócz poprawy jakości powietrza, ekologiczne korzyści płynące z zielonych dachów są liczne:

Zwiększona oczekiwana żywotność dachu
Wartość dodana i estetyka
Niższe koszty energii
Łatwa instalacja i konserwacja
Zmniejszenie efektu miejskiej wyspy cieplnej
Gospodarka wodą burzową
Dodatkowe wygłuszenie i izolacja
Nowe siedliska dla roślin i zwierząt

Systemy pokryć dachowych Firestone RubberGard EPDM, RubberCover EPDM i UltraPly TPO są również zgodne z systemami fotowoltaicznymi. Te solarne systemy dachowe zapewniają oszczędności kosztów energii i zmniejszają emisję dwutlenku węgla, przyczyniając się do zapewnienia zrównoważonego środowiska.

Środowisko ma znaczenie, dlatego sprawdź nasze rozwiązania dachowe, aby wspólnie budować lepsze jutro!