Uzyskanie dobrej wydajności zgrzewania membran dachowych TPO zależy od kilku czynników. Poznaj je

Membrany dachowe TPO (wykonane z termoplastycznych tworzyw poliolefinowych) nie są już nowością. W praktyce są jednymi z najszybciej zdobywającymi popularność membranami dachowymi na rynku. Jednak nie wszystkie membrany TPO są takie same. Każdy producent wytwarza własną wersję TPO, z własną formułą, projektem produktu i procesem produkcyjnym. W związku z tym, jakość produktu końcowego i jego właściwości użytkowe znacznie się różnią.

Wysokiej jakości membrana TPO zaczyna się od dobrego składu chemicznego. Jest ona niezbędna do zaprojektowania odpowiedniego polimeru, który stanowi podstawę produktu. Jest to baza, która umożliwia współpracę wszystkich pozostałych elementów wchodzących w skład formuły TPO, w celu osiągnięcia odpowiedniego rezultatu. Znalezienie właściwej kombinacji surowców i dobrej formuły, której uzyskanie umożliwia właściwy polimer, to właśnie uzyskanie dobrego składu chemicznego.
 

Czynniki, które wpływają na wydajność zgrzewania

TPO jest tworzywem termoplastycznym, które może być zgrzewane na gorąco. W ten sposób powstaje monolityczna warstwa dachowa, która chroni budynek przed wodą. Powszechnie panuje błędne przekonanie, że zgrzewanie polega jedynie na prawidłowym ustawieniu sprzętu zgrzewającego i zgrzaniu ze sobą membran TPO. Chociaż posiadanie odpowiedniego sprzętu zgrzewającego i źródła zasilania oraz właściwe ustawienie temperatury jest kluczowe dla uzyskania dobrej jakości zgrzewu, to nie wszystko. Wydajność i łatwość zgrzewania zależy również od innych czynników.

Po pierwsze i najważniejsze, wydajność zgrzewania membran dachowych TPO w dużym stopniu zależy od sposobu ich produkcji: formuły produktu. Większość membran TPO ma 3 warstwy: warstwę wierzchnią, wzmocnienie wewnętrzne i warstwę spodnią. Warstwa wierzchnia jest wystawiona na działanie czynników atmosferycznych i potrzebuje więcej dodatków, aby osiągnąć wymaganą wydajność w porównaniu z warstwą spodnią. Oznacza to oczywiście, że warstwy te są tworzone w różny sposób.

Dlatego też kluczowa jest właściwa równowaga pomiędzy składem wierzchniej i spodniej warstwy w celu uzyskania dobrego okna zgrzewu, ułatwiającego łączenie membrany. Jeśli ta równowaga nie jest właściwa, różnica pomiędzy wymaganiami dotyczącymi ustawień zgrzewania dla wierzchniej i spodniej warstwy może być bardzo duża, co z kolei może zawęzić okno zgrzewania i utrudnić znalezienie właściwych ustawień zgrzewarki.

Grubość wierzchniej i spodniej warstwy również odgrywa ważną rolę w wydajności zgrzewania. Zgrzewanie membran TPO jest wykonywane pomiędzy wierzchnią i spodnią warstwą. Jeśli jedna z tych warstw nie ma wystarczającej grubości, zgrzewanie membrany nie jest łatwe. Co więcej, wytrzymałość zgrzewu będzie zależała od wytrzymałości cieńszej, słabszej warstwy.

Innym czynnikiem, który również ułatwia zgrzewanie membran TPO, jest kolor wierzchniej i spodniej warstwy. Jeśli różnica w kolorze pomiędzy wierzchnią i spodnią warstwą nie jest duża, przy ogrzewaniu różnica temperatur pomiędzy tymi dwoma warstwami nie będzie znacząca, co ułatwi zgrzewanie.

Podsumowując, zgrzewalność membran TPO ma kluczową rolę dla ostatecznej wydajności systemu dachowego TPO. Aby uzyskać dobry wynik zgrzewania, należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki wymienione powyżej. Membrana dachowa TPO UltraPly firmy Firestone Building Products nie tylko jest trwała, ale w jej konstrukcji uwzględniono również aspekt zgrzewania. Zapewnia ona szerokie okno zgrzewania, co przyczynia się do łatwości montażu i ogólnej wysokiej wydajności całego systemu dachowego.