Ale grad! Membrany Firestone stawiają czoła opadom

Pożary lasów, susze, powodzie, huragany, gradobicia... W ciągu ostatnich kilku lat ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz bardziej dotkliwe na całym świecie. Antropogeniczna zmiana klimatu (ACC) lub zmiana klimatu spowodowana przez człowieka poprzez spalanie paliw kopalnych, wylesianie i intensywną hodowlę zwierząt wydaje się być głównym winowajcą.


Według danych European Severe Weather Database (ESWD), większe i bardziej intensywne gradobicia występują nie tylko w tradycyjnie dotkniętych gradobiciami regionach, ale na całym świecie. Burze gradowe stanowią jedno z najpoważniejszych i najtrudniejszych zagrożeń dla funkcjonowania każdego systemu dachowego. Mogą one być szczególnie szkodliwe, od uszkodzeń kosmetycznych po bardziej poważne, takie jak przecieki, powodujące inne szkody. Skutki uszkodzenia dachu przez grad różnią się między innymi w zależności od wielkości i intensywności gradu, nachylenia dachu oraz rodzaju i wieku materiału pokrycia dachowego. Niektóre membrany dachowe są bardziej podatne na uszkodzenia spowodowane gradem niż inne, co zależy również od tego, jak dany produkt został wykonany i czy jest stabilny w dłuższej perspektywie.


Odporność budynków staje się kwestią kluczową we współczesnym świecie i dlatego niezwykle ważne jest uwzględnienie odporności na grad już na etapie projektowania. Dlatego też firma Firestone Building Products jest zaangażowana w dostarczanie odpornych produktów, które potrafią przetrwać efekty ekstremalnych zdarzeń pogodowych.

Our RubberGard EPDM and UltraPly TPO roofing membranes not only have excellent durability but also exhibit superior hail performance. To determine their hail performance, we put both membranes to the test according to the EN13583 standard. This standard determines the hail resistance of bitumen, plastic and rubber roofing membranes on hard and soft supports. Results confirm that both our RubberGard EPDM and UltraPly TPO membranes have one of the best hail performances in the market.


Both membranes show excellent results in all available thicknesses. In general, hail performance improves with the thickness of the membrane, and this is reflected in the test results. Third party studies show that other traditional waterproofing membranes suffer seriously on hail performance after aging, whereas EPDM and TPO keep an excellent hail performance over their entire service life.