RubberGard EPDM przyczynia się do rozwoju budownictwa obiegowego poprzez budownictwo modułowe

Gospodarka obiegowa zyskuje coraz większą uwagę i jest coraz bardziej uznawana w różnych gałęziach przemysłu i społeczeństwach. Przynosi ona potencjalne rozwiązanie problemu napięcia pomiędzy rosnącym popytem a ograniczoną podażą materiałów. Koncepcja gospodarki obiegowej, polegająca na redukcji, ponownym użyciu i możliwości recyklingu materiałów i komponentów, została już z powodzeniem zastosowana do wielu produktów, od sprzętu elektronicznego po odzież, ale w mniejszym stopniu do konstrukcji i komponentów budowlanych.

Zgodnie z tą koncepcją niedawna europejska polityka Zielonego Ładu ma na celu przekształcenie UE w sprawiedliwe i zamożne społeczeństwo o nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, w której do 2050 r. nie będzie emisji netto gazów cieplarnianych, a wzrost gospodarczy nie będzie uzależniony od wykorzystania zasobów.

Branża budowlana zużywa znaczną część zasobów światowych i wytwarza ogromną ilość odpadów. Przeciwdziała temu jednak, przyczyniając się do przejścia na gospodarkę obiegową, wykorzystując bardziej obiegowe materiały budowlane. Budownictwo modułowe doskonale wpisuje się w ideologię gospodarki obiegowej i może przyczynić się do powstania obiegowych zasobów budowlanych. Może również potencjalnie stać się kluczowym czynnikiem redukcji śladu węglowego w sektorze budowlanym i poprawić jego referencje w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Budownictwo modułowe zapewnia korzyści dla środowiska, takie jak ograniczenie ilości zasobów i odpadów, możliwość ponownego wykorzystania, adaptacji i recyklingu wszystkich komponentów. Wykazano, że budynki prefabrykowane są kluczem do oszczędności materiałów, redukcji odpadów, ponownego wykorzystania komponentów i różnych innych form optymalizacji sektora budowlanego. Modułowość pozwala również modyfikować, dekonstruować i przemieszczać budynek, ponownie wykorzystując jego części, prawie jak klocki Lego. Budynki modułowe to nowa odmiana budynków żyjących. Te budynki, które potrafią myśleć, wyczuwać i adaptować się, będą podstawą nowoczesnych, zrównoważonych miast.

W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny wzrost popytu na budownictwo modułowe, nie tylko w przypadku nieruchomości mieszkalnych, ale także budynków publicznych, takich jak szkoły i szpitale, oraz budynków komercyjnych, takich jak hotele, centra handlowe itp.

Budownictwo modułowe polega na tworzeniu nieruchomości poza miejscem budowy w warunkach fabrycznych. Produkcja fabryczna stanowi bardzo atrakcyjną opcję dla projektów, w których terminy są napięte lub warunki terenowe/pogodowe stanowią wyzwanie. Moduły są tworzone w dużych kawałkach, które są następnie transportowane i montowane na placu budowy.

Budownictwo modułowe zapewnia szeroką gamę zalet w porównaniu z konwencjonalnymi praktykami budowlanymi, z których wiele jest wykorzystywanych w konkretnych sektorach, gdzie koszty, czas i wyzwania związane z miejscem budowy czynią je szczególnie korzystnym.

Krótszy czas budowy — dzięki temu, że moduły są budowane poza miejscem budowy w fabryce, w dobrze chronionym środowisku, ilość czasu i personelu wymaganego na miejscu jest znacznie ograniczona. Mniej jest również zakłóceń na placu budowy i ograniczeń związanych z czynnikami atmosferycznymi, co sprawia, że jest to bardziej efektywny program budowy. Prace na placu budowy i budowa jednostek modułowych mogą odbywać się w tym samym czasie, co prowadzi do znacznego skrócenia programu.
Lepsza jakość i spójność — praktyki budowy w fabryce umożliwiają przeprowadzanie kontroli jakości w stylu produkcyjnym w trakcie całego procesu budowy. Pozwala to na uniknięcie opóźnień na placu budowy spowodowanych koniecznością usunięcia usterek i wspiera wysokie standardy stałej jakości budowy. Z perspektywy pokrycia dachowego, wodoszczelność każdego modułu może być sprawdzona i zweryfikowana po zainstalowaniu systemu RubberGard EPDM i przechowywana do czasu, gdy będzie wymagana na miejscu.
Niższe koszty — redukcja czasu trwania programu i wielkości personelu na budowie często skutkuje oszczędnościami, co pozwala na przeznaczenie większej części budżetu projektu na materiały wysokiej jakości.
Zmniejszone ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa — dzięki temu, że większość prac budowlanych jest wykonywana w kontrolowanym środowisku fabryki, ogólne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa związane z fazą budowy projektu są znacznie niższe.
Zmniejszona ekspozycja na czynniki atmosferyczne i zanieczyszczenia — w każdym miejscu, gdy membrana dachowa RubberGard EPDM pokrywa podłoże, dach jest całkowicie wodoszczelny. W budownictwie modułowym obszar dachu każdego modułu jest pokrywany w pełni przylegającą membraną RubberGard EPDM przed przewiezieniem na miejsce budowy. Tak wiele detali, jak to tylko możliwe, jest również wykonywanych w warunkach fabrycznych. Minimalizuje to narażenie podłoża na kurz, zanieczyszczenia i wilgoć, znacznie zmniejszając ryzyko związane z warunkami podłoża.
Możliwość adaptacji / ponownego użycia / przeniesienia — klient ma swobodę w przenoszeniu lub adaptacji modułów budynku po zakończeniu budowy.

Dzięki dostępnym materiałom do budowy budynków modułowych, takim jak membrana dachowa RubberGard EPDM firmy Firestone, budownictwo modułowe może być wykorzystywane do zapewnienia lepszej jakości i wydajności budynku w długim okresie. Sprawdzony materiał budowlany z wieloma projektami referencyjnymi nadal dobrze funkcjonujący ponad 40 lat po pierwszej instalacji — RubberGard EPDM stał się systemem dachowym wybieranym dla projektów modułowych dzięki swoim zaletom podczas fazy budowy i przez cały okres użytkowania gotowego budynku. System dachowy RubberGard EPDM jest całkowicie zgodny z koncepcjami budynków modułowych, zapewniając nie tylko elastyczność projektu, ale także możliwość dostosowania się do przyszłych zmian, demontażu, ponownego użycia lub przeniesienia budynku nawet dziesiątki lat po jego początkowej budowie.

RubberGard EPDM jest mocny i elastyczny oraz zapewnia doskonałą odporność na przebicie, tworząc odporne rozwiązanie w ruchliwym środowisku fabrycznym. Nie wymaga palnika ani żadnych prac gorących podczas instalacji, jego system nakładany na zimno może być w pełni przyklejony lub mechanicznie przymocowany do podłoża oraz jest prawie całkowicie bezwonny. Aby rozwiązać problem zarządzania lotnymi związkami organicznymi (VOC) i rozpuszczalnikami w środowisku fabrycznym, firma Firestone opracowała nawet klej na bazie wody, aby zapewnić, że proces instalacji w fabryce jest bezpieczny i praktycznie bezwonny.

Wykończenie i uszczelnienie połączeń między elementami na miejscu jest również szybkie i łatwe dzięki gamie akcesoriów QuickSeam firmy Firestone, opracowanych jako część systemu RubberGard EPDM. Nawet jeśli budynek musi zostać zmodyfikowany lub przeniesiony po długim czasie, można łatwo wykonać detale, dając nowe życie staremu materiałowi, ale zachowując się jak nowa membrana. Ta wszechstronność, bezpieczeństwo i łatwość użycia sprawiły, że materiał RubberGard EPDM stał się niezwykle popularny w projektach modułowych w wielu różnych sektorach.

Konstrukcja modułowa może nie zawsze być właściwym wyborem dla każdego projektu, ale jest coraz częściej rozważana jako potencjalnie korzystna alternatywa dla konwencjonalnych metodologii budowlanych, spełniająca wymagania rynku oraz wyzwania stawiane przez praktyki zrównoważonego budownictwa. Dlatego tak ważne jest, aby producenci tacy jak Firestone współpracowali z sektorem modułowym w celu zapewnienia, że właściwości konstrukcyjne i profile wydajności ich produktów spełniają wymagania budynków modułowych, zapewniając większą elastyczność tego rosnącego trendu i wspierając praktyki budownictwa obiegowego.