Fabryka Firestone w Hiszpanii — produkcja w harmonii z naturą

Firma Bridgestone nagrodziła fabrykę Firestone EPDM w Terrassie za wybitne wysiłki w kierunku minimalizacji wpływu na środowisko naturalne

W ciągu ostatnich kilku lat fabryka EPDM Firestone Building Products w Terrassie w Hiszpanii ciężko pracowała nad wszystkimi kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Po uzyskaniu certyfikatu ISO 14001:2015 w 2018 roku, w sierpniu ubiegłego roku otrzymała nagrodę od grupy Bridgestone w uznaniu za pracę na rzecz zachowania bioróżnorodności i minimalizacji śladu węglowego.

Każdego roku w Terrassie przeprowadzana jest seria eko-działań, których celem jest podniesienie świadomości i zaangażowanie współpracowników w kwestie środowiskowe. W 2016 i 2017 roku zamontowano gniazda dla ptaków i nietoperzy. Zwierzęta te pomagają w zwalczaniu szkodników, a także działają jako zapylacze i rozsiewacze nasion. W 2018 r. teren wokół spawalni został przekształcony w sad z owocami i warzywami, aby przyciągnąć więcej zapylaczy. W 2019 roku dodano mały ogród z roślinami aromatycznymi, aby jeszcze bardziej promować bioróżnorodność i w naturalny sposób odstraszać komary tygrysie.

Ponadto cała energia elektryczna w fabryce w Terrassie pochodzi ze źródeł odnawialnych (głównie z wiatru i słońca), a wszystkie ich niegroźne odpady nie są składowane na wysypiskach.

Zaangażowanie ludzi jest kluczowe. „Specjalne szkolenia środowiskowe są przeprowadzane regularnie zarówno dla pracowników, jak i wykonawców”, mówi David Pelejero, kierownik techniczny i SHEQA w Terrassie. „Zrównoważony rozwój jest również uwzględniony w naszym programie zatrudniania nowych pracowników”, dodaje. Pracownicy są zaangażowani również w inny sposób. Pomagają w opiece nad sadem i mają prawo zbierać uprawiane tam owoce i warzywa. Na początku 2019 roku wzięli również udział w ankiecie, której celem było zebranie pomysłów na zmniejszenie ilości opakowań używanych w fabryce.

Fabryka w Terrassie przeprowadziła ocenę cyklu życia (LCA) swojego procesu produkcyjnego, aby ocenić wpływ na środowisko każdego etapu życia produktów, począwszy od pozyskiwania surowców, poprzez przetwarzanie materiałów, produkcję, dystrybucję, użytkowanie, naprawę, konserwację oraz utylizację lub recykling. Zakład wydaje również Deklarację Środowiskową Produktu (EPD), która w przejrzysty sposób informuje o wpływie wytwarzanych przez niego produktów na środowisko.