Rola systemów dachowych w metodach oceny BREEAM i LEED

Zrównoważone, przyjazne dla środowiska podejście do budownictwa staje się w dzisiejszych czasach kluczowym wymogiem. „Zielone” budynki stały się pożądanymi i rozsądnymi inwestycjami, ponieważ są odporne na zmiany klimatu i zostały zaprojektowane tak, aby przynosić korzyści przyszłym pokoleniom. Architekci, właściciele budynków, a nawet ich użytkownicy są zachęcani do przyjęcia bardziej zrównoważonego i opłacalnego podejścia w celu poprawy ekologiczności budynków, a w konsekwencji ich wartości rynkowej.

W tym kontekście systemy oceny zielonych budynków, takie jak BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) i DGNB mają na celu zmniejszenie negatywnego wpływu budownictwa na środowisko poprzez promowanie odpowiedzialnego projektowania i wykorzystania zasobów. Obejmują one środowiskowe, społeczne i ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju budynku, począwszy od fazy projektowania i budowy, aż po eksploatację i renowację.

Oceny BREEAM i LEED są przeprowadzane przez niezależne strony trzecie, które oceniają każdy budynek w różnych kategoriach. Obejmują one zużycie energii i wody, zdrowie i dobre samopoczucie, zanieczyszczenie środowiska, transport, materiały, odpady, ekologię i procesy zarządzania.

A more active roof

Systemy dachowe odgrywają istotną rolę w programach oceny zielonych budynków. Oprócz ich podstawowej funkcji, jaką jest zapewnienie długotrwałej ochrony przed żywiołami, muszą być łatwe w montażu i naprawie oraz uniwersalne, aby dostosować się do przyszłych zmian w konfiguracji dachu, i energooszczędne.

Wybór membrany hydroizolacyjnej i rodzaju pokrycia dachowego odgrywa zatem kluczową rolę. Instalacja dachu solarnego lub zielonego — a jeszcze lepiej połączenie obu tych rozwiązań — na membranie znacznie przyczynia się do osiągnięcia wysokich ocen.

Firma Firestone Building Products jest zdecydowanym zwolennikiem BREEAM i LEED. Oferuje rozwiązania dachowe, które przyczyniają się do osiągnięcia wysokich ocen w obu programach, zapewniając wiele możliwości budowy zaawansowanych technicznie systemów dachowych, z których każdy przynosi określone korzyści dla zrównoważonego rozwoju.

Systemy dachowe Firestone stanowią również niezawodne i trwałe rozwiązanie dla zielonych, słonecznych i niebieskich dachów, pozwalając dachom na „aktywizację” i pełnienie bardziej społecznej roli, rozwiązując problem braku przestrzeni na obszarach miejskich i zwiększając spójność społeczności.

Aby zapoznać się z normami określonymi przez BREEAM i LEED oraz dowiedzieć się, w jaki sposób nasze rozwiązania dachowe przyczyniają się do zmniejszenia wpływu budynku na środowisko i maksymalizacji jego wartości, skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. pokryć dachowych.